chat_icon
chat_icon
chat_icon

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞVICTORIA THĂNG LONG

Thông báo chính sách ưu đãi và các khoản chi phí phục vụ học tập, sinh hoạt năm học 2023 - 2024

Thông báo chính sách ưu đãi và các khoản chi phí phục vụ học tập, sinh hoạt năm học 2023 - 2024

24-11-2022
Thông báo chính sách ưu đãi và các khoản chi phí phục vụ học tập, sinh hoạt năm học 2023 - 2024
Xem thêm

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỌC BỔNG VÀ CÁC KHOẢN CHI PHÍ SINH HOẠT NĂM HỌC 2022 - 2023

10-11-2021
Victoria Thăng Long thông báo chính sách ưu đãi, học bổng và các khoản chi phí sinh hoạt năm học 2022 - 2023
Xem thêm

Chính sách ưu đãi, học bổng và các khoản chi phí sinh hoạt năm học 2021 - 2022

12-11-2020
Chính sách ưu đãi, học bổng và các khoản chi phí phục vụ học tập, sinh hoạt năm học 2021 - 2022
Xem thêm

Chính sách ưu đãi và học bổng năm học 2020 - 2021

09-12-2019
Trường TH & THCS Victoria Thăng Long kính gửi quý phụ huynh chính sách ưu đãi và học bổng năm học 2020 - 2021
Xem thêm

Các khoản chi phí phục vụ học tập và sinh hoạt năm học 2020 - 2021

09-12-2019
Trường TH & THCS Victoria Thăng Long kính gửi quý phụ huynh các khoản chi phí phục vụ học tập và sinh hoạt năm học 2020 - 2021
Xem thêm

Chính sách ưu đãi & học bổng năm học 2019 - 2020

09-04-2019
Hội đồng giáo dục - Ban giám hiệu Trường TH & THCS Victoria Thăng Long xin trân trọng gửi tới Quý Phụ huynh thông tin Chính sách ưu đãi & học bổng năm học 2019 - 2020.
Xem thêm

Các khoản đóng góp năm học 2019 - 2020

26-03-2019
Hội đồng giáo dục - Ban giám hiệu Trường TH & THCS Victoria Thăng Long xin trân trọng gửi tới Quý Phụ huynh thông tin Các khoản đóng góp năm học 2019 - 2020.
Xem thêm