chat_icon
chat_icon
chat_icon

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞVICTORIA THĂNG LONG

Thông báo: Đảm bảo nguồn nước sạch tại Trường TH & THCS Victoria Thăng Long

15-10-2019
Thông báo về việc đảm bảo nguồn nước sạch tại Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
Nước sạch tại Victoria Thăng Long School
Nước sạch tại Victoria Thăng Long School
Phiếu kết quả thử nghiệm của các cơ quan liên ngành
Nước sạch tại Victoria Thăng Long School
Biên bản chốt chỉ số đồng hồ đo lưu lượng nước sạch
Nước sạch tại Victoria Thăng Long School
Hệ thống máy Lọc nước sạch tại Trường TH & THCS Victoria Thăng Long 
Tin liên quan