chat_icon
chat_icon
chat_icon

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞVICTORIA THĂNG LONG

Tổng quan chương trình Tiểu học

18-04-2019
Chương trình Tiểu học Victoria Thăng Long là Chương trình Nhà trường được xây dựng trên cơ sở Chương trình giáo dục quốc gia và Chương trình các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có điểm nhấn, có sự tăng cường phát triển một số lĩnh vực giáo dục theo định hướng mục tiêu giáo dục của Nhà trường.
Chương trình Nhà trường Victoria Thăng Long là sự hiện thực hoá của Chương trình quốc gia trên cơ sở thực tiễn đối tượng học sinh, mục tiêu giáo dục của Nhà trường, nhu cầu của phụ huynh học sinh, đảm bảo nguyên tắc hệ thống, nguyên tắc khoa học, nguyên tắc vừa sức, theo hướng tiếp cận và phát triển năng lực học sinh, đáp ứng những yêu cầu của hiện tại và tương lai. Điểm nhấn của Chương trình Nhà trường Victoria Thăng Long ở cấp tiểu học tập trung vào các lĩnh vực: Giáo dục Ngôn ngữ, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Nghệ thuật theo các phương pháp hiện đại và tích cực: phương pháp giao tiếp, phương pháp trực quan, phương pháp thực hành, phương pháp ứng dụng công nghệ tích cực…
A. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC
Tập trung hình thành và bước đầu phát triển 2 năng lực cốt lõi: năng lực ngôn ngữ (thụ đắc ngôn ngữ nhanh chóng và vận dụng ngôn ngữ giao tiếp hiệu quả), năng lực tính toán (chiếm lĩnh nhanh chóng các kỹ năng tính toán căn bản ở tiểu học và bước đầu vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được rèn luyện vào thực tế) và 7 năng lực nhằm duy trì và phát triển quá trình học tập hiệu quả, phát triển bản thân: năng lực ghi nhớ, năng lực tương tác, năng lực tự học, năng lực cảm xúc, năng lực tập trung chú ý, năng lực thẩm mỹ, năng lực sáng tạo.
B. NỘI DUNG GIÁO DỤC
Nội dung giáo dục của Nhà trường được cập nhật theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (28/12/2018). Tuy nhiên, phụ huynh và HS có quyền lựa chọn tăng cường một số lĩnh vực và môn học theo mục tiêu phát triển năng lực cá nhân: Toán, Tiếng Anh, Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Giáo dục nghệ thuật theo hình thức câu lạc bộ trong giờ và ngoài giờ. Nhà trường định hướng chuẩn đầu ra theo các tài liệu dạy học bản quyền trong nước và quốc tế.
Cùng với các môn học trong Chương trình, Nhà trường tổ chức các chủ đề học tập, các hoạt động ngoại khoá theo từng năm học trên cơ sở các hệ giá trị của nhà trường. Trọng tâm của Tiểu học là: Tự chủ, Tôn trọng, Yêu thương, Hạnh phúc và bước đầu hình thành, phát triển các giá trị sống, giá trị học tập cốt yếu khác: Trung thực, Sáng tạo, Tri thức, Trách nhiệm.

Các chủ đề học tập, dự án học tập trải nghiệm có tính thống nhất và thể hiện triết lý giáo dục: Tri thức là sức mạnh, các giá trị nhân văn và giáo dục: Trách nhiệm, Yêu thương, Sáng tạo. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của các hoạt động theo chủ đề được cập nhật hằng năm theo đặc điểm đối tượng HS, quy mô của Nhà trường, yêu cầu của Ngành và thực tiễn giáo dục trong nước, khu vực, quốc tế.
Tri thức là sức mạnh! Tri thức có thể được trau dồi, tích luỹ, đạt được bằng nhiều con đường, trong nhiều môi trường nhưng Nhà trường là nơi kiến tạo nền tảng tri thức ban đầu của mỗi con người. Lứa tuổi tiểu học là giai đoạn HS cần được định hướng để học theo hướng dẫn, yêu thích việc học, bắt đầu tự giác trong học tập để đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, thể lực khoẻ mạnh, chuẩn bị cho giai đoạn tích luỹ tri thức của bậc Trung học cơ sở.
PHÂN BỐ THỜI LƯỢNG DỰ KIẾN
(Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và Chương trình nhà trường)

NỘI DUNG GIÁO DỤC

SỐ TIẾT/ NĂM HỌC (35 tuần chính khoá +5 tuần ngoại khoá)

Môn học theo Chương trình Bộ

(Cơ bản + Tăng cường)

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tiếng Việt

400 tiết

320 tiết

280 tiết

280 tiết

280 tiết

Toán

200 tiết

320 tiết

320 tiết

320 tiết

320 tiết

Ngoại ngữ 1

200 tiết

200 tiết

200 tiết

200 tiết

200 tiết

Đạo đức

35 tiết

35 tiết

35 tiết

35 tiết

35 tiết

Tự nhiên & Xã hội

70 tiết

70 tiết

70 tiết

 

 

Lịch sử và Địa lý

 

 

 

70 tiết

70 tiết

Khoa học

 

 

 

70 tiết

70 tiết

Tin học và Công nghệ

80 tiết

80 tiết

80 tiết

80 tiết

80 tiết

Giáo dục thể chất

80 tiết

80 tiết

80 tiết

80 tiết

80 tiết

Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)

80 tiết

80 tiết

80 tiết

80 tiết

80 tiết

Hoạt động giáo dục bắt buộc

 

 

 

 

 

Hoạt động trải nghiệm

Các chủ đề giáo dục lối sống, phẩm chất, kỹ năng và rèn luyện năng lực thực tiễn

Kỷ luật; Môi trường; Tự chủ…

Kỷ luật; Môi trường; Tự chủ…

Kỷ luật; Môi trường; Trung thực...

Kỉ luật; Môi trường; Trung thực...

 

Môn học tự chọn

(8 tuần hè và câu lạc bộ ngoài giờ)

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh CCS)

200 tiết

200 tiết

200 tiết

200 tiết

200 tiết

Giáo dục thể chất

64 tiết

64 tiết

64 tiết

64 tiết

64 tiết

Tin học và Công nghệ

64 tiết

64 tiết

64 tiết

64 tiết

64 tiết

               

 C. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

I. Giáo dục qua các môn học: Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực như phương pháp giao tiếp, phương pháp trực quan, phương pháp thực hành, phương pháp ứng dụng công nghệ tích cực… và các hình thức tổ chức dạy học phong phú để học sinh được chủ động và hứng thú trong học tập. Vận dụng phương pháp đặc thù của các môn học phù hợp với quá trình, năng lực nhận thức của học sinh. Đi từ nhận biết, ghi nhớ, phân tích, đánh giá đến vận dụng, sáng tạo và hình thành tư duy phản biện, tự phản biện trong quá trình học tập.
II. Giáo dục ngoài giờ lên lớp: Vận dụng linh hoạt các hình thức giáo dục trong không gian của Nhà trường: Sân chơi, vườn trường, nhà ăn, phòng ngủ, nhà đa năng, bể bơi… để giáo dục kỹ năng, phẩm chất, giá trị sống tích cực: hợp tác, thân thiện, tự giác, kỷ luật, bảo vệ môi trường.
Thông qua các hoạt động dã ngoại, tham quan, định hướng giáo dục rõ ràng trong các hoạt động để rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, sự chia sẻ và tinh thần hợp tác, yêu thương, nâng cao hiểu biết về xã hội và tự nhiên qua mọi hoạt động.
Tổ chức các sự kiện, các dự án học tập theo chủ đề trong năm học: chương trình thiện nguyện, sự kiện văn hoá dân tộc và thế giới để từng bước hình thành ý thức về cộng đồng, dân tộc đồng thời mở rộng vốn văn hoá, giao tiếp của HS.
III. Phối hợp gia đình và Nhà trường: Hợp tác chặt chẽ, tích cực giữa gia đình và nhà trường trong mọi hoạt động giáo dục theo tiêu chí: Trách nhiệm, Tôn trọng, Minh bạch và Nhân văn.
D. KẾ HOẠCH NĂM HỌC
(Kế hoạch Năm học 2019 – 2020 sẽ được công bố trên website vào đầu năm học)


VICTORIA THĂNG LONG - NGÔI TRƯỜNG CỦA TRI THỨC VÀ YÊU THƯƠNG!
Tin liên quan