chat_icon
chat_icon
chat_icon

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞVICTORIA THĂNG LONG

Tổng quan Chương trình Trung học cơ sở

18-04-2019
Chương trình Trung học cơ sở Victoria Thăng Long là Chương trình Nhà trường được xây dựng trên cơ sở Chương trình giáo dục quốc gia và Chương trình các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có điểm nhấn, có sự tăng cường phát triển một số lĩnh vực giáo dục theo định hướng mục tiêu giáo dục của Nhà trường.
Chương trình Nhà trường Victoria Thăng Long là sự hiện thực hoá của Chương trình quốc gia trên cơ sở thực tiễn đối tượng học sinh, mục tiêu giáo dục của Nhà trường, nhu cầu của phụ huynh học sinh, đảm bảo nguyên tắc hệ thống, nguyên tắc khoa học, nguyên tắc vừa sức, theo hướng tiếp cận và phát triển năng lực học sinh, đáp ứng những yêu cầu của hiện tại và tương lai. Điểm nhấn của Chương trình Nhà trường Victoria Thăng Long ở cấp tiểu học tập trung vào các lĩnh vực: Ngữ văn, Toán học, Tin học, Khoa học tự nhiên, Nghệ thuật, Thể chất… theo các phương pháp hiện đại và tích cực: phương pháp giao tiếp, phương pháp phân tích, phương pháp hệ thống, phương pháp thực hành, phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin…
A. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞ
Phát triển và nâng cao 2 năng lực cốt lõi đã hình thành ở tiểu học, duy trì và phát triển 7 năng lực phát triển bản thân đồng thời tiếp tục hình thành, hoàn chỉnh 3 năng lực quan trọng đặc thù cần thiết với tâm lý lứa tuổi của học sinh trung học cơ sở: năng lực tự nhận thức và năng lực làm chủ bản thân, năng lực giải quyết vấn đề. Bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học để thúc đẩy năng lực sáng tạo, năng lực tự học ở mức cao hơn. Chuẩn bị nền tảng vững vàng cho học sinh định hướng chuyên sâu, định hướng nghề nghiệp khi chuyển tiếp lên Trung học phổ thông.
B. NỘI DUNG GIÁO DỤC
Nội dung giáo dục của Nhà trường được cập nhật theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (28/12/2018). Nhà trường định hướng chuẩn đầu ra theo các tài liệu dạy học bản quyền trong nước và quốc tế.
Tiếp tục phát triển và củng cố các năng lực, phẩm chất đã hình thành ở tiểu học, trọng tâm của Trung học cơ sở là: năng lực tự nhận thức, năng lực làm chủ bản thân, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực nghiên cứu khoa học và các giá trị, phẩm chất cá nhân, công dân: trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm (với bản thân và với cộng đồng), tôn trọng quy định và pháp luật.

Giai đoạn học tập của Trung học cơ sở là giai đoạn tích luỹ nền tảng tri thức, chiếm lĩnh tri thức để chuẩn bị cho việc phát triển cá nhân một cách vững vàng và lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Tri thức là sức mạnh! Để có tri thức vững vàng trong giai đoạn này, học sinh trung học cơ sở tại Victoria Thăng Long được giáo dục các phẩm chất quan trọng: chăm chỉ, kiên trì và nỗ lực, luôn cố gắng trong học tập để có thể trở thành những công dân ưu tú trong tương lai. 90% học sinh có năng lực trí tuệ ngang bằng nhau, điều tạo nên sự khác biệt của mỗi học sinh là mức độ chăm chỉ và môi trường giáo dục. Quan niệm giáo dục này được quán triệt trong hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục khác tại Nhà trường.

PHÂN BỐ THỜI LƯỢNG DỰ KIẾN

(Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể  Chương trình nhà trường)           

NỘI DUNG GIÁO DỤC

SỐ TIẾT/ NĂM HỌC (35 tuần chính khoá +5 tuần ngoại khoá)

Môn học theo Chương trình Bộ

(Cơ bản + Tăng cường)

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Ngữ văn

200 tiết

200 tiết

200 tiết

200 tiết

Toán

280 tiết

280 tiết

280 tiết

280 tiết

Ngoại ngữ 1

200 tiết

200 tiết

200 tiết

200 tiết

Giáo dục công dân

35 tiết

35 tiết

35 tiết

35 tiết

Lịch sử và Địa lý

105 tiết

105 tiết

105 tiết

105 tiết

Khoa học tự nhiên

160 tiết

160 tiết

160 tiết

160 tiết

Công nghệ

35 tiết

35 tiết

35 tiết

35 tiết

Tin học

80 tiết

80 tiết

80 tiết

80 tiết

Giáo dục thể chất

80 tiết

80 tiết

80 tiết

80 tiết

Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)

80 tiết

80 tiết

80 tiết

80 tiết

Hoạt động giáo dục bắt buộc

 

 

 

 

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

120 tiết

120 tiết

120 tiết

120 tiết

Môn học tự chọn

(8 tuần hè và câu lạc bộ ngoài giờ)

 

 

 

 

Ngữ văn tiếng Anh (Literature)

200 tiết

200 tiết

200 tiết

200 tiết

Giáo dục thể chất

64 tiết

64 tiết

64 tiết

64 tiết

Tin học và Công nghệ

64 tiết

64 tiết

64 tiết

64 tiết

Nghệ thuật (Âm nhạc & Mĩ thuật)

64 tiết

64 tiết

64 tiết

64 tiết

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Đức, Tiếng Pháp & Tiếng Nhật, bắt đầu triển khai từ năm học 2020 – 2021 từ lớp 6)

120 tiết

120 tiết

120 tiết

120 tiết

C. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
I. Giáo dục qua các môn học: Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực như phương pháp giao tiếp, phương pháp trực quan, phương pháp thực hành, phương pháp ứng dụng công nghệ tích cực, phương pháp phân tích, phương pháp hệ thống… và các hình thức tổ chức dạy học phong phú để học sinh được chủ động và hứng thú trong học tập. Vận dụng phương pháp đặc thù của các môn học phù hợp với quá trình, năng lực nhận thức của học sinh. Giai đoạn Trung học cơ sở cần chú trọng phân tích, vận dụng, sáng tạo và hình thành tư duy phản biện, tự phản biện trong quá trình học tập. 

II. Giáo dục ngoài giờ lên lớp: Thông qua các hoạt động dã ngoại, tham quan, định hướng giáo dục rõ ràng trong các hoạt động để rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, sự chia sẻ và tinh thần hợp tác, yêu thương, nâng cao hiểu biết về xã hội và tự nhiên qua mọi hoạt động. Tăng cường các hoạt động xây dựng cộng đồng, phát triển bản thân để chuẩn bị cho trung học phổ thông. 

III. Phối hợp gia đình và nhà trường: Hợp tác chặt chẽ, tích cực giữa gia đình và nhà trường trong mọi hoạt động giáo dục theo tiêu chí: Trách nhiệm, Tôn trọng, Minh bạch và Nhân văn. 

D. KẾ HOẠCH NĂM HỌC (Kế hoạch Năm học 2019 – 2020 sẽ được công bố trên website vào đầu năm học)

VICTORIA THĂNG LONG - NGÔI TRƯỜNG CỦA TRI THỨC, YÊU THƯƠNG VÀ SÁNG TẠO! 

Tin liên quan