chat_icon
chat_icon
chat_icon

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞVICTORIA THĂNG LONG

Tuyển sinh

  1. Trang chủ
  2. Tuyển sinh
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA TIỀN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021- 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA TIỀN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021- 2022

27-10-2021
Giai đoạn chuẩn bị vào lớp 1 vô cùng quan trọng với lứa tuổi tiền tiểu học. Sự thay đổi về mục tiêu, nội dung chương trình học tập đòi hỏi trẻ cần hình thành và hoàn thiện những kĩ năng mới để thích ứng với môi trường học tập mới.
Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG NĂM HỌC 2021 - 2022

20-09-2021
VICTORIA THĂNG LONG THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 3 NĂM HỌC 2021 – 2022
Xem thêm

Tổng quan chương trình Nhà trường năm học 2021 - 2022

12-11-2020
Tổng quan chương trình Nhà trường năm học 2021 - 2022
Xem thêm

Chính sách ưu đãi, học bổng và các khoản chi phí sinh hoạt năm học 2021 - 2022

12-11-2020
Chính sách ưu đãi, học bổng và các khoản chi phí phục vụ học tập, sinh hoạt năm học 2021 - 2022
Xem thêm

Thông báo về Kì thi Học bổng "Secondary Vicstars" năm học 2021 - 2022

18-03-2021
Thông báo về Kì thi Học bổng "Secondary Vicstars" năm học 2021 - 2022
Xem thêm

Thông báo v/v tạm dừng đánh giá năng lực miễn phí & xác nhận giữ chỗ đối với HS khối 1 (sinh năm 2014) trước ngày 05/07 - năm học 2020 -2021

03-07-2020
Thông báo v/v tạm dừng đánh giá năng lực miễn phí & xác nhận giữ chỗ đối với HS khối 1 (sinh năm 2014) trước ngày 05/07 - năm học 2020 -2021
Xem thêm

Thông báo về việc dừng tuyển sinh bổ sung khối 2, 3, 5, 6 – Năm học 2020 - 2021

03-07-2020
Thông báo về việc dừng tuyển sinh bổ sung khối 2, 3, 5, 6 – Năm học 2020 - 2021
Xem thêm

Thông báo v/v tạm dừng đánh giá năng lực miễn phí & xác nhận giữ chỗ đối với HS khối 1 (sinh năm 2014) trước ngày 05/07 - năm học 2020 -2021

24-06-2020
Thông báo v/v tạm dừng đánh giá năng lực miễn phí & xác nhận giữ chỗ đối với HS khối 1 (sinh năm 2014) trước ngày 05/07 - năm học 2020 -2021
Xem thêm

Thông báo về việc dừng tuyển sinh bổ sung khối 2, 3, 5, 6 – Năm học 2020 - 2021

27-05-2020
Thông báo về việc dừng tuyển sinh bổ sung khối 2, 3, 5, 6 – Năm học 2020 - 2021
Xem thêm

Thông báo về chương trình "Đánh giá năng lực trực tuyến - Online Test" tại Trường TH & THCS Victoria Thăng Long

14-04-2020
Thông báo về chương trình "Đánh giá năng lực trực tuyến - Online Test" tại Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
Xem thêm
12