chat_icon
chat_icon
chat_icon

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞVICTORIA THĂNG LONG

Tuyển sinh

  1. Trang chủ
  2. Tuyển sinh
Thông báo về Kì thi Học bổng

Thông báo về Kì thi Học bổng "Secondary Vicstars" năm học 2021 - 2022

18-03-2021
Thông báo về Kì thi Học bổng "Secondary Vicstars" năm học 2021 - 2022
Xem thêm

THÔNG TIN KHÓA TRẠI HÈ VICTORIA THANG LONG ENGLISH SUMMER CAMP 2021

12-03-2021
THÔNG TIN KHÓA TRẠI HÈ VICTORIA THANG LONG ENGLISH SUMMER CAMP 2021
Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH TẶNG SGK MỚI DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 1 VÀ LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022

12-03-2021
THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH TẶNG SGK MỚI DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 1 VÀ LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022
Xem thêm

Các khoản chi phí phục vụ học tập và sinh hoạt năm học 2021 - 2022

12-11-2020
Các khoản chi phí phục vụ học tập và sinh hoạt năm học 2021 - 2022
Xem thêm

Chính sách ưu đãi và học bổng năm học 2021 - 2022

12-11-2020
Chính sách ưu đãi và học bổng năm học 2021 - 2022
Xem thêm

Thông tin khóa hành trang vào lớp 1 - I'm a Future Vicstar

07-11-2020
Thông tin khóa hành trang vào lớp 1 - I'm a Future Vicstar
Xem thêm

Thông báo v/v tạm dừng đánh giá năng lực miễn phí & xác nhận giữ chỗ đối với HS khối 1 (sinh năm 2014) trước ngày 05/07 - năm học 2020 -2021

03-07-2020
Thông báo v/v tạm dừng đánh giá năng lực miễn phí & xác nhận giữ chỗ đối với HS khối 1 (sinh năm 2014) trước ngày 05/07 - năm học 2020 -2021
Xem thêm

Thông báo về việc dừng tuyển sinh bổ sung khối 2, 3, 5, 6 – Năm học 2020 - 2021

03-07-2020
Thông báo về việc dừng tuyển sinh bổ sung khối 2, 3, 5, 6 – Năm học 2020 - 2021
Xem thêm

Thông báo v/v tạm dừng đánh giá năng lực miễn phí & xác nhận giữ chỗ đối với HS khối 1 (sinh năm 2014) trước ngày 05/07 - năm học 2020 -2021

24-06-2020
Thông báo v/v tạm dừng đánh giá năng lực miễn phí & xác nhận giữ chỗ đối với HS khối 1 (sinh năm 2014) trước ngày 05/07 - năm học 2020 -2021
Xem thêm

Thông báo về việc dừng tuyển sinh bổ sung khối 2, 3, 5, 6 – Năm học 2020 - 2021

27-05-2020
Thông báo về việc dừng tuyển sinh bổ sung khối 2, 3, 5, 6 – Năm học 2020 - 2021
Xem thêm
12