Chưa up ảnh

Chi tiết giáo viên

Cô Nguyễn Thị Huyền Trang – Phó Hiệu trưởng Trường TH – THCS Victoria Thăng Long
Thông tin

Cô Nguyễn Thị Huyền Trang – Phó Hiệu trưởng Trường TH & THCS Victoria Thăng Long

Học vị – Học hàm: Cử nhân
Email: trangnth@vicschool.edu.vn

MỤC TIÊU: “Cho học sinh một chìa khóa để mở cánh cửa tri thức!”

Chi tiết

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

– Dạy học phát triển năng lực.

– Xây dựng – phát triển Chương trình, tài liệu bộ môn Tiếng Anh.

– Đào tạo giáo viên.

KINH NGHIỆM:

01/2024 – nay Phó hiệu trưởng phụ trách chương trình tiếng Anh – Trường Tiểu học & THCS Victoria Thăng Long
2023 – 2024 Trợ lí hiệu trưởng, trưởng bộ môn ESL THCS – Trường Tiểu học & THCS Victoria Thăng Long
2022 – 2023 Trợ lí hiệu trưởng, trưởng bộ môn LA và ESL THCS – Trường Tiểu học & THCS Victoria Thăng Long
2019 – 2022 Trưởng bộ môn ESL – Trường Tiểu học & THCS Victoria Thăng Long
2015 – 2016 Tổ phó chuyên môn tổ Tiếng Anh – Trường Tiểu học & THCS Pascal
2014 – 2015 Giáo viên ESL – Trường Tiểu học & THCS Pascal

NĂNG LỰC:

– Giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

– Phát triển Chương trình và tài liệu giáo dục;