img-banner

Đội ngũ chuyên gia cố vấn

TS. Nguyễn Thu Phương

TS. Nguyễn Thu Phương

Chuyên gia cố vấn chương trình Tiểu học Giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học -...

16/02/2024
Ths. Vũ Thị Hạnh

Ths. Vũ Thị Hạnh

Cố vấn học thuật chương trình Tiếng Anh Trường TH & THCS Victoria Thăng Long

03/02/2024
ThS. Triệu Tuấn Anh

ThS. Triệu Tuấn Anh

Chuyên gia cố vấn chương trình Tiếng Anh Trường TH & THCS Victoria Thăng...

03/02/2024
Ths. Thái Cẩm Trang

Ths. Thái Cẩm Trang

Chuyên gia cố vấn chương trình Tiếng Anh Trường TH & THCS Victoria Thăng...

03/02/2024
ThS. Doãn Thuỳ Linh

ThS. Doãn Thuỳ Linh

Chuyên gia cố vấn chương trình Tiếng Anh Trường TH & THCS Victoria Thăng...

09/01/2024
PGS. TS Chu Cẩm Thơ

PGS. TS Chu Cẩm Thơ

Chuyên gia cố vấn chương trình STEM Trường TH & THCS Victoria Thăng Long Phó...

09/01/2024