Chưa up ảnh

Chi tiết tin tức

Quy định về tài chính

QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH

I.HỌC PHÍ
– Học phí được xây dựng trên cơ sở kế hoạch dạy học của chương trình Nhà trường và đồng bộ theo biên chế năm học.
– Học phí, chính sách ưu đãi, miễn giảm, học bổng được công bố công khai tại trang web của trường và đã gửi tới Phụ huynh học sinh (PHHS) khi nhập học.
– Học sinh đóng học phí cho một năm học gồm 10 tháng học. Các ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của Nhà nước không được trừ học phí. Đối với tháng học trên 2/3 số ngày trong tháng: học phí sẽ tính tròn một tháng.
– Học sinh nhập học từ ngày 1-15 của tháng: học phí tính tròn 1 tháng. Học sinh nhập học sau ngày 15 của tháng: học phí tính 0,5 tháng.
1. Hình thức nộp học phí:
+ Đối với học sinh nhập học từ năm 2021-2022 trở về trước:
PHHS nộp học phí theo tháng, quý (3 tháng 1 lần), học kỳ (5 tháng) hoặc nộp 1 lần cho cả năm học theo chính sách của năm nhập học.
+ Đối với học sinh nhập học từ năm học 2022-2023:
PHHS nộp học phí theo học kỳ (5 tháng) hoặc nộp 1 lần cho cả năm học để được hưởng chính sách ưu đãi.
2. Thời hạn nộp:
– Học sinh đóng học phí theo tháng: nộp học phí chậm nhất đến ngày 5 hàng tháng.
– Học sinh đóng học phí theo quý: nộp học phí chậm nhất đến ngày 5 của tháng đầu tiên của mỗi quý.
– Học sinh đóng học phí theo học kỳ: nộp học phí chậm nhất đến ngày 5 của tháng đầu tiên của mỗi Học kỳ.
– Học sinh đóng học phí theo năm học: nộp học phí chậm nhất đến ngày 15/7.
Đối với học sinh nhập học mới: thời hạn đóng phí cần thực hiện theo thông báo của Nhà trường tương ứng với mỗi đợt dự tuyển.
3. Ưu đãi về học phí theo thời điểm và mức nộp:
– Khi nộp học phí cả năm học: Giảm 5% học phí nếu PHHS nộp học phí trước 15/7.
– Học sinh nộp học phí sau thời gian quy định như trên, nhà trường không áp dụng chính sách ưu đãi.
* Trong cùng một thời điểm, nhà trường chỉ áp dụng một mức ưu đãi cao nhất cho học sinh.
II. CÁC CHI PHÍ ĐẦU NĂM
1. Phí đánh giá năng lực khi học sinh dự tuyển vào trường và chuyển hệ: Là khoản phí nộp khi học sinh đăng ký dự tuyển vào trường và chuyển hệ. Khoản phí này không được chuyển nhượng, hoàn trả trong mọi trường hợp.
2. Phí nhập xác nhận học (phí đặt chỗ):
– Là khoản phí học sinh mới nhập học hoặc học sinh chuyển cấp nộp khi vào trường hoặc vào cấp học mới.
– Chỉ nộp một lần duy nhất trong một cấp học.
– Học sinh nộp khoản phí này khi xác nhận theo học tại trường.
– Phí nhập học không được chuyển nhượng, hoàn trả trong mọi trường hợp.
– Phí xác nhận nhập học được khấu trừ vào học phí học kỳ thứ 2 học tại trường.
3. Phí phát triển nhà trường:
– Là khoản phí hỗ trợ Nhà trường dùng để chi trả chi phí thuê trường và tăng cường cơ sở vật chất; áp dụng thu hàng năm với toàn thể học sinh của trường. Khoản này bao gồm tiền đóng góp xây dựng trường, mua sắm thêm trang thiết bị để dạy và học, bảo trì cơ sở vật chất, bảo trì hệ thống thông tin học sinh, hệ thống camera quan sát, thí nghiệm, khen thưởng…
– Được nộp khi nhập học đối với học sinh mới và đầu năm học với học sinh đang theo học tại trường. Đối với HS nhập học từ năm học 2022-2023: Phí phát triển trường sẽ thu theo mức công bố hàng năm.
– Học sinh nhập học trong học kỳ I: nộp phí phát triển trường cho cả năm học. HS nhập học vào học kỳ II: nộp phí 50% mức phí cả năm học.
PHHS nộp phí phát triển trường một lần vào đầu năm học.
4. Phí hoạt động trải nghiệm học tập trong năm học: tất cả học sinh bắt buộc phải tham gia theo chương trình trải nghiệm học tập, hoạt động sự kiện của Nhà trường nhằm giúp học sinh trải nghiệm thực tế và ứng dụng kiến thức đã học. Mức thu phí hoạt động trải nghiệm, tiệc buffet theo quy định của từng năm học.
PHHS nộp một lần vào đầu năm học. Học sinh nhập học vào học kỳ 2 đóng 50% mức phí cả năm học.
Phí học liệu, học phẩm, nguyên vật liệu CLB trong giờ (giấy thi, photo tài liệu, bút màu, vợt cầu lông, bóng đá …)
– Mức thu phí theo quy định của từng năm học. PHHS nộp một lần vào đầu năm học.
– Học sinh nhập học vào học kỳ 2 đóng 50% mức phí cả năm học.
Thẻ học sinh cả cấp, thu năm đầu tiên vào trường: Mức thu phí theo quy định của từng năm học. PHHS nộp một lần cùng với các khoản đóng góp đầu năm học.
Bảo hiểm y tế:
– Theo quy định của cơ quan bảo hiểm: BHYT là bắt buộc với toàn thể học sinh trừ trường hợp học sinh đã được hưởng chế độ bảo hiểm theo cha mẹ đang công tác trong ngành lực lượng vũ trang.
– Thu một lần/năm cùng với các khoản đóng góp đầu năm học.
– Đối với học sinh mới nhập học, PHHS đăng ký mua BHYT và nộp tiền cùng với các khoản đóng góp đầu năm học trong tháng 6.
– Nhà trường tạm thu tiền BHYT theo từng năm học dự kiến (mức thu theo quy định của cơ quan quản lý BHYT), tính theo số tháng tham gia từ 12 tháng đến 15 tháng.
III. CÁC CHI PHÍ SINH HOẠT VÀ DỊCH VỤ KHÁC
1.Chi phí đưa đón:
– Nhà trường cung cấp dịch vụ xe bus với hai hình thức Tại điểm và Tại nhà (Tại nhà: xe chỉ đón/trả học sinh ở trục đường chính thuận tiện cho xe bus).
– Dịch vụ xe bus chỉ được đảm bảo trong trường hợp PHHS đã hoàn tất việc đóng phí dịch vụ xe bus cho học sinh và Nhà trường sắp xếp được tuyến xe phù hợp với đăng ký của học sinh.
– PHHS tự nguyện đăng ký dịch vụ xe đưa đón của nhà trường cho học sinh và đảm bảo chấp hành đúng các quy định về việc sử dụng dịch vụ.
– PHHS nộp phí dịch vụ xe bus nộp cùng với học phí và nộp theo phương phức nộp học phí.
– Phí dịch vụ xe bus có thể thay đổi trong năm học nếu có biến động lớn trên thị trường về giá xăng dầu, nhân công và sẽ được Nhà trường thông báo tới PHHS 30 ngày trước khi áp dụng.
– Khi có nhu cầu cho con ngừng đi xe bus, PHHS gửi đơn xin dừng dịch vụ tối thiểu trước 15 ngày, nhà trường trả lại tiền xe nếu học sinh đã đóng hoặc thu bổ sung nếu PHHS chưa hoàn thành khoản thu này. Phí dịch vụ xe bus được tính tròn tháng trong tháng học sinh ngừng dịch vụ xe bus do Nhà trường đã ký hợp đồng dịch vụ với đối tác theo tháng.
– PHHS đăng ký dịch vụ đưa đón bằng xe bus cho năm học tiếp theo vào tháng 4 hàng năm để nhà trường chủ động ký kết hợp đồng dịch vụ với đối tác vận tải và sắp xếp xe được chu đáo cho học sinh vào đầu năm học.
– Đối với học sinh mới nhập học, PHHS đăng dịch vụ xe bus trong tháng 5 và nộp tiền dịch vụ đưa đón xe bus học kỳ I cùng với các khoản đóng góp đầu năm học trong tháng 6.
– Dịch vụ xe bus là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp theo nguyện vọng của PHHS và khả năng đáp ứng của Nhà trường. Nếu học sinh rút hồ sơ/thôi học vì lý do không được cung cấp dịch vụ xe bus thì các thủ tục rút hồ sơ/ thôi học và tài chính vẫn cần tuân thủ đúng quy định của Nhà trường.
2. Chi phí ăn sáng, ăn trưa:
– Nhà trường cung cấp cho học sinh bữa ăn sáng, trưa tại bếp ăn của trường.
– PHHS nộp chi phí ăn cùng với học phí và nộp theo phương thức nộp học phí.
– Tiền ăn có thể điều chỉnh 03 tháng một lần khi giá cả thị trường có biến động mạnh và nhà trường thông báo tới PHHS ít nhất là 30 ngày trước khi áp dụng.
– Bếp ăn nhà trường chỉ thanh toán tiền ăn thừa khi toàn trường nghỉ học hoặc học sinh nghỉ học báo trước từ 2 ngày trở lên và có xin phép GVCN; trường hợp nghỉ đột xuất và báo trước một ngày sẽ không được hoàn lại tiền ăn.
– PHHS có nhu cầu thay đổi bổ sung hoặc ngừng đăng ký bữa ăn cho học sinh cần đăng ký với GVCN vào đầu tháng và chỉ được thay đổi theo tháng. Nhà trường sẽ không hoàn tiền cho các thay đổi bữa ăn trong tháng không đúng thời gian quy định, trừ trường hợp học sinh có đơn xin nghỉ từ 2 ngày trở lên.
– Quyết toán tiền ăn theo số ngày ăn thực tế và quyết toán 2 lần/năm (cuối học kỳ I và cuối năm học).
– PHHS đăng ký dịch vụ bữa ăn tại trường cho năm học tiếp theo vào tháng 4 hàng năm để nhà trường chủ động ký kết hợp đồng dịch vụ với đối tác cung cấp thực phẩm, đầu bếp và sắp xếp bếp ăn được chu đáo cho học sinh vào đầu năm học.
– Đối với học sinh mới nhập học, PHHS đăng dịch vụ bữa ăn tại trường trong tháng 5 và nộp tiền dịch vụ đưa đón xe bus học kỳ I cùng với các khoản đóng góp đầu năm học trong tháng 6.
3. Chi phí phục vụ chăm sóc bán trú:
– Thu khi học sinh đăng ký nghỉ trưa tại trường. Mức thu phí theo quy định của từng năm học.
– PHHS nộp phí bán trú cùng với học phí và nộp theo phương phức nộp học phí.
4. Chi phí đồng phục
– Việc mặc đồng phục là bắt buộc với học sinh theo học tại trường; Học sinh phải trang bị đầy đủ các loại đồng phục theo yêu cầu của nhà trường;
– PHHS đăng ký mua và nộp tiền mua đồng phục cho học sinh cho năm học tiếp theo vào tháng 4 hàng năm để nhà trường kịp thời đặt may và phát cho học sinh vào đầu năm học.
– Đối với học sinh mới nhập học, PHHS nộp tiền đồng phục cùng với các khoản đóng góp đầu năm học trong tháng 6 để nhà trường kịp thời đặt may và phát cho học sinh vào đầu năm học.
5. Chi phí mua giáo trình tiếng Anh
– PHHS đăng ký mua và nộp tiền mua giáo trình tiếng Anh cho năm học tiếp theo vào tháng 3 hàng năm theo thông báo của Nhà trường gửi về các lớp để nhà trường kịp thời đặt mua và phát cho học sinh vào đầu năm học.
– Đối với học sinh mới nhập học, PHHS đăng ký mua sách tiếng Anh và nộp tiền cùng với các khoản đóng góp đầu năm học trong tháng 6 để nhà trường kịp thời đặt mua và phát cho học sinh vào đầu năm học.
6. Phí tham gia các kỳ thi (quận, thành phố, quốc gia, quốc tế, …):
PHHS nộp phí cho con tham gia theo quy định của từng kỳ thi.
IV. PHƯƠNG THỨC NỘP
– Học phí và các khoản phí được thanh toán bằng đồng Việt Nam.
– Hình thức thanh toán:
Tiền mặt tại phòng Kế toán Trường TH&THCS Victoria Thăng Long hoặc chuyển khoản theo thông tin:
+ Số tài khoản: số tài khoản định danh của học sinh tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
+ Chủ tài khoản: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Giáo dục Victoria Thăng Long
* Với học sinh chưa có số tài khoản định danh, PHHS có thể chuyển khoản theo thông tin sau:
+ Chủ tài khoản: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Giáo dục Victoria Thăng Long
+ Số tài khoản: 113002677281
+ Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)– Chi nhánh Nam Thăng Long – Hà Nội
Nội dung chuyển khoản: Mã học sinh + Họ tên học sinh + Lớp + Nội dung nộp
– Nhà trường không chịu trách nhiệm với việc PHHS không ghi rõ hoặc ghi sai các thông tin khi chuyển tiền.
– Phí chuyển khoản do người nộp trả.
V. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHẬM NỘP CÁC KHOẢN PHÍ:
1. Mọi khoản phí phải được thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo thông báo của Nhà trường. Trường hợp chậm thanh toán sẽ phải chịu lãi suất 0,5%/ngày trên tổng số tiền chậm thanh toán kể từ ngày hết hạn nhưng không được chậm quá ngày cuối cùng của tháng.
2. PHHS nộp chậm các khoản phí so với thời gian quy định sẽ nhận thông báo nộp chậm. Sau ngày cuối cùng của tháng, PHHS vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản phí, Nhà trường sẽ dừng cung cấp dịch vụ cho đến khi phụ huynh hoàn thành mọi khoản phí và lãi chậm thanh toán theo quy định.
3. PHHS có trách nhiệm hoàn tất nộp các khoản phí theo thời hạn quy định của Nhà trường. Thông báo nhắc nhở cùa Nhà trường vì một lý do nào đó không đến được với PHHS không phải là lý do để PHHS trì hoãn trách nhiệm thanh toán các khoản phí cho học sinh theo quy định.
VI. QUY ĐỊNH VỀ CÁC KHOẢN PHÍ KHI HỌC SINH RÚT HỒ SƠ, THÔI HỌC, TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG:
1. Khi học sinh rút hồ sơ/thôi học: trong mọi trường hợp, Phụ huynh đăng ký/thông báo với Phòng tuyển sinh tối thiểu 30 ngày trước ngày học sinh thôi học chính thức. Quy định này áp dụng đối với tất cả học sinh mới làm thủ tục nhập học và Học sinh đang theo học tại Vicschool.
2. Các khoản phí khi học sinh thôi học/rút hồ sơ được quy định như sau:
2.1. Học phí, phí bán trú, dịch vụ xe bus: Tính tròn tháng trong tháng học sinh nghỉ học.
2.2. Tiền ăn: tiền ăn trong tháng học sinh nghỉ được trả lại các ngày học sinh nghỉ trong tháng.
2.3. Phí phát triển nhà trường: được hoàn lại trong trường hợp học sinh rút hồ sơ/ thôi học trước ngày đi học chính thức Học kỳ 1: hoàn 100%; trước ngày đi học chính thức học kỳ 2: hoàn 50%; học sinh rút hồ sơ/ thôi học trong học kỳ 2: không được hoàn lại.
2.4. Phí hoạt động trải nghiệm, học liệu, học phẩm, nguyên vật liệu CLV trong giờ: được hoàn lại trong trường hợp học sinh rút hồ sơ/ thôi học trước ngày đi học chính thức Học kỳ 1: hoàn 100%; trước ngày đi học chính thức học kỳ 2: hoàn 50%. học sinh rút hồ sơ/ thôi học trong học kỳ 2: không được hoàn lại.
2.4. Phí đồng phục, giáo trình tiếng Anh: chỉ được hoàn lại trong trường hợp học sinh rút hồ sơ/thôi học và số phí được hoàn lại sẽ tương ứng với danh mục đồng phục, sách tiếng Anh mà học sinh chưa nhận.
2.5. Phí bảo hiểm y tế bắt buộc: chỉ hoàn lại trong trường hợp Nhà trường chưa gửi danh sách đăng ký mua bảo hiểm bắt buộc cho học sinh đến cơ quan bảo hiểm của Nhà nước.
3. Các khoản phí còn dư (nếu có) sẽ được hoàn lại cho phụ huynh trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được thông tin đầy đủ về tài khoản ngân hàng của phụ huynh hoặc ngày học cuối cùng của học sinh tùy thời điểm nào đến sau.
4. Nhà trường sẽ trả hồ sơ học tập của học sinh trong vòng 03 ngày làm việc với các điều kiện sau:
4.1. Học sinh đã dừng học tại trường;
4.2. PHHS đã nộp đầy đủ hồ sơ xin chuyển trường theo đúng quy định của Luật giáo dục;
4.3. PHHS đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Nhà trường;
5. Trong các trường hợp bất khả kháng, việc thu hoặc hoàn phí sẽ được Nhà trường công bố căn cứ theo tình hình thực tế tại thời điểm đó.

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Bình luận

 • KẾT QUẢ CHUNG KẾT GIẢI CỜ VUA VICSCHOOL
  KẾT QUẢ CHUNG KẾT GIẢI CỜ VUA VICSCHOOL
 • CHÚC MỪNG 07 VICSERS “THẲNG TIẾN” VÒNG CHUNG KẾT TOEFL PRIMARY & TOEFL JUNIOR 2023
  CHÚC MỪNG 07 VICSERS “THẲNG TIẾN” VÒNG CHUNG KẾT TOEFL PRIMARY & TOEFL JUNIOR 2023
 • Giới thiệu trường TH & THCS Victoria Thăng Long
  Giới thiệu trường TH & THCS Victoria Thăng Long
 • ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN VICSCHOOL NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ QUA CHUYÊN ĐỀ TẬP HUẤN
  ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN VICSCHOOL NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ QUA CHUYÊN ĐỀ TẬP HUẤN
 • Chuyến tham quan, trải nghiệm thú vị của học sinh trường TH & THCS Victoria Thăng Long tại bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
  Chuyến tham quan, trải nghiệm thú vị của học sinh trường TH & THCS Victoria Thăng Long tại bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • CHÚC MỪNG THẦY KIM VĂN QUYẾT HOÀN THÀNH TIẾT DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP THÀNH PHỐ
  CHÚC MỪNG THẦY KIM VĂN QUYẾT HOÀN THÀNH TIẾT DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP THÀNH PHỐ