Chưa up ảnh

Chi tiết tin tức

Quy trình dự tuyển đầu vào

QUY TRÌNH TUYỂN SINH VÀ HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC

Bước 1: Phụ huynh đăng ký thông tin và điền thông tin

Bước 2: Tư vấn chương trình tuyển sinh, các chính sách tuyển sinh, phụ huynh tham quan CSVC nhà trường.

Bước 3: Đóng phí đánh giá năng lực

 • Phí đánh giá năng lực hệ Song ngữ, Bán quốc tế: 500.000 VNĐ/học sinh
 • Phí đánh giá năng lực hệ Quốc tế CCS: 1.000.000 VNĐ/học sinh

Bước 4: Học sinh làm bài đánh giá năng lực

 • Đối với học sinh Tiền tiểu học: Phỏng vấn IQ, EQ, Tiếng Anh
 • Đối với học sinh chuyển ngang: Kiếm tra 02 môn: Toán + Tiếng Anh, Phỏng vấn tiếng Anh
 • Đối với học sinh đầu cấp khối 6: Kiếm tra 02 môn: Toán + Tiếng Anh, Phỏng vấn tiếng Anh hoặc tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chung theo học sinh khối 5 chuyển cấp lên 6 của Victoria Thăng Long.

Bước 5: Trả kết quả

 • Phòng tuyển sinh trả đánh giá năng lực cho phụ huynh, tư vấn hệ học và tư vấn thủ tục nhập học, chốt chính sách cho PHHS.

Bước 6: Đóng phí xác nhận nhập học

 • Phụ huynh học sinh đóng phí xác nhập nhập học 8.000.000 VNĐ/học sinh theo tài khoản trường hoặc nộp trực tiếp tại phòng kế toán nhà trường.

Bước 7: Xác nhận nhập học cho PHHS

 • Phòng tài chính gửi email xác nhận cho Phụ huynh đã đóng phí xác nhận nhập học trong thời gian từ 3 đến 7 ngày
 • Trong email thông báo rõ các quy định về chính sách, ưu đãi học phí theo thông tin của phòng tuyển sinh đã tư vấn cho PH trước khi đặt chỗ.

Bước 8: Hoàn thiện học phí

 • PHHS đóng học phí theo thông báo qua email của phòng tài chính kế toán đã gửi.

Bước 9: Hoàn thiện hồ sơ nhập học

 • Đối với học sinh đầu cấp, PHHS hoàn thiện hồ sơ nhập học theo hướng dẫn của phòng tuyển sinh.
 • Đối với học sinh chuyển ngang, phụ huynh khai thông tin chuyển trường theo mẫu quy định của Sở/Phòng GD, trường Victoria Thăng Long xác nhận tiếp nhận học sinh. PHHS nhận giấy chuyển về trường cũ đang học rút hồ sơ và nộp lại hồ sơ tại trường Victoria Thăng Long theo hướng dẫn.
Bình luận