Chưa up ảnh

Chi tiết tin tức

Giá trị cốt lõi

Victoria Thăng Long quyết tâm xây dựng nền tảng vững chắc để học sinh phát triển toàn diện với 6 mục tiêu: “Tự chủ – Tri thức – Sáng tạo – Trung thực – Yêu thương – Thành công”. Đây cũng là kim chỉ nam cho mọi hoạt động và phương hướng giáo dục của nhà trường.

Tri thức”: Vicsers luôn nuôi dưỡng sự tò mò, niềm say mê học hỏi, sẵn sàng đón nhận kỹ năng, kiến thức mới, đề cao tinh thần tự học và duy trì đam mê học tập suốt đời.

“Tự chủ”: Vicsers làm chủ chính mình từ trong mọi hoạt động học tập và vui chơi để làm chủ cuộc sống.

Sáng tạo”: Vicsers chủ động sáng tạo, dám đưa ra ý tưởng mới và biết huy động nguồn lực để hiện thực hóa ý tưởng đó. Vicsers có khả năng thích nghi cao, chủ động giao lưu và hội nhập, là nhân tố tạo ảnh hưởng tích cực tới bạn bè và cộng đồng.

“Trung thực”: Vicssers đề cao sự chính trực trong tất cả các hoạt động diễn ra trong nhà trường. Sự trung thực là nói không với bệnh thành tích, là tổ chức nghiêm túc các kỳ kiểm tra, các kỳ thi, là đánh giá khách quan không thiên lệch, là góp ý chân thành, thẳng thắn.

Yêu thương”: Vicsers cảm thấy ấm áp khi được sống trong ngôi trường tràn ngập tình yêu thương, sự chân thành và thái độ bao dung được lan tỏa ngày càng rộng trong cộng đồng học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường và các bậc phụ huynh.

Thành công”: Vicsers sống có hoài bão, đam mê, khao khát được đóng góp và biết hành động hướng tới mục tiêu.

Hệ giá trị trên được thể hiện trong từng giai đoạn học tập và rèn luyện mọi lúc mọi nơi tại Victoria Thăng Long. Điều này sẽ tạo nên sự tiến bộ, thành công cho Vicsers trong hiện tại và tương lai.

Bình luận