Chưa up ảnh

Chi tiết giáo viên

TS. Phan Thị Phương Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thông tin
TS. PHAN THỊ PHƯƠNG DUNG
Email: dung.phanthiphuong@vicschool.edu.vn

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

“Mỗi đứa trẻ đều có một tài năng nhất định. Vai trò của người thầy là giúp các em tự phát hiện và phát triển tài năng của mình”.

Chi tiết

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Khoa học công nghệ: Tiếng Việt, Phương pháp dạy học Tiếng Việt

Xây dựng – phát triển Chương trình, tài liệu giáo dục Tiếng Việt;

Xây dựng – phát triển và điều hành hệ thống giáo dục.

Email: dung.phanthiphuong@vicschool.edu.vn

kinh nghiệm 12/2018 – nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long;

2016 – nay: Hiệu trưởng Trường TH và THCS Hà Nội – Thăng Long;

2013 – 2016: Cố vấn điều hành Trường Tiểu học và THCS Hà Nội Thăng Long;

2007: Chứng chỉ Quản lý giáo dục và quản lý chuyên môn ở Trường học do Học viện giáo dục Singapo và Học viện giáo dục Việt Nam cấp;

1999 – 2004: Tiến sĩ Viện Ngôn ngữ học – Ủy ban Khoa học Xã hội;

1982 – 1984: Thạc sĩ chuyên ngành Ngữ văn: Nghiên cứu và giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

1975 – 1979: Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

NĂNG LỰC

· Giảng dạy Tiếng Việt và nghiên cứu khoa học;

· Đầu tư, xây dựng, phát triển và điều hành hệ thống giáo dục;

· Tham gia thẩm định, đánh giá chất lượng SGK Tiếng Việt của BGD & ĐT;

· Viết tài liệu, tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên theo dự án;

· Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Tiểu học tại Hà Nội và TP HCM trong nhiều năm.

· Bồi dưỡng, dạy ngôn ngữ thứ 2 cho người dân tộc thiểu số theo đề án của Bộ GD & ĐT các Tổ chức phi chính phủ;

· Tư vấn, cố vấn chuyên môn, điều chỉnh, thẩm định chương trình cho một số Trường công lập, dân lập.