Chưa up ảnh

Chi tiết giáo viên

Cô Đinh Duyên Thịnh – Phó Hiệu trưởng Trường TH – THCS Victoria Thăng Long
Thông tin

Cô Đinh Duyên Thịnh – Phó Hiệu trưởng Trường TH & THCS Victoria Thăng Long

Học vị – Học hàm: Cử nhân
Email: thinhdd@vicschool.edu.vn

MỤC TIÊU: “Lời nói và những hành động yêu thương sẽ là sức mạnh để cảm hóa và thôi thúc sự tiến bộ của tất cả học sinh.”

Chi tiết

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:

– Giáo dục Tiểu học

KINH NGHIỆM:

07/2019 – nay : Giảng dạy lớp 1 và TTH tại trường Victoria Thăng Long

Nghiên cứu và phát triển tài liệu giáo dục khối 1, 2, 3.

07/2014 – 05/2019 : Tổ trưởng chuyên môn khối 1 trường Tiểu học & THCS Pascal.

Giảng dạy lớp 1 và TTH tại trường Tiểu học & THCS Pascal.

NĂNG LỰC:

– Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

– Phát triển Chương trình và tài liệu giáo dục