Chưa up ảnh

Chi tiết giáo viên

ThS. Đinh Thị Hương
Thông tin

Chuyên gia cố vấn chương trình Tiếng Anh Trường TH & THCS Victoria Thăng Long

Giảng viên Bộ môn Phương pháp dạy học, khoa Tiếng Anh – Trường ĐHSPHN

Chi tiết

Chuyên gia cố vấn chương trình Tiếng Anh Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
Giảng viên Bộ môn Phương pháp dạy học, khoa Tiếng Anh – Trường ĐHSPHN