Chưa up ảnh

Chi tiết giáo viên

Ths. Thái Cẩm Trang
Thông tin

Chuyên gia cố vấn chương trình Tiếng Anh Trường TH & THCS Victoria Thăng Long

PGĐ Trung tâm Giáo dục phát triển Công nghệ số EDC – ĐH Sư phạm Hà Nội

Nguyên Trưởng khoa Tiếng Anh ĐH Sư phạm Hà Nội

Chi tiết

Chuyên gia cố vấn chương trình Tiếng Anh Trường TH & THCS Victoria Thăng Long

PGĐ Trung tâm Giáo dục phát triển Công nghệ số EDC – ĐH Sư phạm Hà Nội

Nguyên Trưởng khoa Tiếng Anh ĐH Sư phạm Hà Nội