Chi tiết khóa học

GIÁO DỤC KỸ NĂNG

Thông tin khóa học

GIÁO DỤC KỸ NĂNG

Phát triển bản thân và nuôi dưỡng những giá trị sống cao đẹp là nội dung trọng tâm của các chương trình giáo dục tiên tiến trên thế giới. Đây là chương trình nhằm giúp trẻ phát triển những năng lực tiềm ẩn của bản thân và có khả năng hỗ trợ, giúp đỡ những người khác phát triển những năng lực của mình. Tuy nhiên, chương trình giáo dục của chúng ta hiện nay chưa dành sự chú ý đúng mực cho nội dung quan trọng này.

Chương trình Bồi dưỡng giá trị sống và Kỹ năng phát triển bản thân (dành cho bậc Tiểu học) của Vic Group được các chuyên gia xây dựng với sứ mệnh: “Cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn”, với mong muốn được cùng đóng góp công sức vào sự nghiệp giáo dục trẻ, hình thành cho các em những giá trị sống, sự sẵn sàng và nền tảng vững chắc để tham gia vào cuộc sống.

MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình Bồi dưỡng giá trị sống và Kỹ năng phát triển bản thân được xây dựng dựa trên cách tiếp cận năng lực (CBE- competency based education) – một trong những cách tiếp cận xây dựng chương trình tiên tiến nhất hiện nay, chú trọng đến khả năng làm chủ những hệ thống kiến thức, kỹ năng, thái độ và vận dụng chúng một cách hợp lý vào thực hiện thành công nhiệm vụ vừa sức hoặc giải quyết hiệu quả vấn đề vừa sức đặt ra của cuộc sống hàng ngày của trẻ. Theo đó chương trình hướng tới trang bị cho trẻ những khả năng:

– Làm chủ những kỹ năng sinh tồn cơ bản: phòng chống xâm hại trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích, vui chơi an toàn, tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm, từ bỏ thói quen sinh hoạt, ăn uống có hại, duy trì thói quen sinh hoạt và ăn uống có lợi…

– Định hướng giá trị sống tích cực: trung thực, yêu thương, hạnh phúc, hòa bình, trách nhiệm, giản dị, tôn trọng…

– Hình thành kỹ năng xã hội tốt: kỹ năng tự phục vụ, tự lập, tự chủ, biết vâng lời, lịch sự, biết lễ nghi, giao tiếp tốt, có kỹ năng kết bạn, biết ra quyết định và giải quyết vấn đề trong những tình huống của cuộc sống.

– Rèn luyện trí tuệ cảm xúc: biết nhận biết cảm xúc của bản thân và của người khác, biết điều chỉnh cảm xúc của bản thân và bước đầu điều chỉnh cảm xúc của người khác.

– Có động lực sống mạnh mẽ: biết nuôi dưỡng những ước mơ, vượt qua nỗi sợ hãi thất bại, biết xây dựng mục tiêu vừa sức và kiên trì thực hiện mục tiêu, biết từ bỏ thói quen xấu, tạo lập và duy trì thói quen tốt, biết tập trung, tự tin.

– Phát triển đa dạng các mặt trí tuệ: trí tuệ toán học, trí tuệ ngôn ngữ, trí tuệ âm nhạc, trí tuệ vận động, trí tuệ không gian – hình ảnh, trí tuệ tự nhiên học, trí tuệ nội tâm và trí tuệ giao tiếp.

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Chương trình Bồi dưỡng giá trị sống và phát triển bản thân bậc Tiểu học được vận dụng cách tiếp cận dạy học dựa trên kỹ năng sống và lý thuyết hình thành thói quen với các bước như sau:

– Bước 1: Khám phá, hoạt động khởi động

– Bước 2: Kết nối, hoạt động cơ bản

– Bước 3: Thực hành, hoạt động thực hành

– Bước 4: Vận dụng, hoạt động ứng dụng

– Bước 5: Củng cố

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN BẢN THÂN BẬC TIỂU HỌC
Khung Chương trình Bồi dưỡng giá trị sống và KN phát triển bản thân bậc tiểu học được tích hợp từ 05 module. Mỗi module có các cấp độ khác nhau, tương ứng với các độ tuổi của trẻ.:

– Module 1: Giá trị sống

– Module 2: Kỹ năng sinh tồn

– Module 3: Kỹ năng xã hội

– Module 4: Trí tuệ cảm xúc

– Module 5: Tạo động lực

– Module 6: Đa trí tuệ.

FAQ