Chi tiết khóa học

GIÁO DỤC MẦM NON

Thông tin khóa học

Nội dung chương trình Mầm non sẽ được các chuyên gia của Vic Group thiết kế dựa trên nền tảng tích hợp các nghiên cứu khoa học hiện đại mang tính hệ thống của chương trình giáo dục mầm non Mỹ, Anh và Singapore với 06 lĩnh vực học tập cốt lõi nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện

FAQ