Chi tiết khóa học

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Thông tin khóa học

BƯỚC 1: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

– Phân tích, đánh giá chương trình Giáo dục Phổ thông ở cả 3 cấp học (TH, THCS, THPT):

Phân tích, đánh giá khái quát chương trình GDPT, đảm bảo được tính khoa học, sư phạm
Phân tích, đánh giá cụ thể chương trình các môn học của GDPT
– Xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học:

Xây dựng, thiết kế chương trình nhà trường Bám sát chương trình giảm tải của Bộ GD-ĐT, cắt giảm những nội dung quá khó, trùng lặp, chưa thật sự cần thiết đối với HS;
Rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa hiện hành để loại bỏ những thông tin cũ, lạc hậu; đồng thời bổ sung, cập nhật những thông tin mới, phù hợp, mang tính thời sự;
Cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học của từng môn học trong chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lực HS thành những bài học mới;
Xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn; chuyển một số nội dung dạy học thành nội dung các hoạt động giáo dục; bổ sung các hoạt động giáo dục cần thiết khác;
Xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình mới của các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng HS và điều kiện thực tế nhà trường, trung tâm
Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo những nội dung dạy học đã điều chỉnh

BƯỚC 2: KIỂM ĐỊNH- ĐÁNH GIÁ

– Đội ngũ chuyên gia cố vấn chương trình của Vic Group sẽ kiểm soát quá trình thực hiện, đánh giá và cập nhật để điều chỉnh chương trình hợp lý.

BƯỚC 3: TƯ VẤN, CHUYỂN GIAO CHƯƠNG TRÌNH CHO ĐỐI TÁC

Vic Group sẽ tư vấn, xây dựng, điều chỉnh chương trình cho đối tác dựa theo tiêu chí, định hướng phát triển của nhà trường.

– Vic Group có trách nhiệm tư vấn, tham mưu cho Ban giám hiệu các kế hoạch, đường lối phát triển cũng như phương pháp dạy – học để hoàn thiện chương trình một cách bài bản nhất.

FAQ