Chưa up ảnh

Chi tiết tin tức

Victoria Thăng Long chúc mừng 07 Vicsers đạt học bổng tài năng Victoria Thăng Long

Năm học mới 2019 – 2020 đã đến. Trường TH & THCS Victoria Thăng Long xin chúc mừng 07 Vicsers đạt học bổng tài năng Victoria Thăng Long. Danh sách cụ thể như sau:
1. DƯƠNG NGỌC MAI
Lớp : 2V1
Năm sinh : 7/3/2012
Giải thưởng : Giải nhì cấp Quận môn Tiếng Anh 
Học bổng : 50% – giá trị tương đương: 37.500.000 VNĐ

2. NGUYỄN NHƯ MAI
Lớp : 5V1
Năm sinh: 20/02/2009
Giải thưởng: Học bổng tài năng Tiếng Anh
Học bổng : 50% – giá trị tương đương: 37.500.000 VNĐ

3. Nguyễn Khánh
Lớp: 6V1
Năm sinh: 6/6/2008
Học bổng Toán tài năng: 70% – giá trị tương đương: 52.500.000 VNĐ

4. NGUYỄN CÔNG THẮNG 
Lớp: 6V2
Năm sinh: 2/12/2008
Học bổng Toán Tài năng: 70% – giá trị tương đương: 27.300.000 VNĐ

5. NGUYỄN BÙI GIA HƯNG 
Lớp: 8V1
Năm sinh: 3/29/2006
Giai thưởng: Huy chương đồng kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học , Toán và Tiếng Anh Asmo
Học bổng: 70% – giá trị tương đương: 52.500.000 VNĐ

6. NGUYỄN TÙNG SƠN
Lớp: 8V1
Năm sinh: 22/8/2006
Giai thưởng: Hạng Credit kỳ thi toán học AMC
Học bổng: 50% – giá trị tương đương: 37.500.000 VNĐ

7. ĐẶNG HÀ LINH
Lớp : 8V1
Năm sinh : 18/3/2006
Giai thưởng : Học bổng tài năng Tiếng Anh
Học bổng : 70% – Giá trị tương đương: 52.500.000 VNĐ

Xin chúc mừng tất cả các con và chúc các con có một năm học mới 2019 – 2020 gặt hái được thật nhiều thành tựu rực rỡ!

Bình luận