Chưa up ảnh

Chi tiết tin tức

Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Lịch khảo sát tháng 3-2020

Căn cứ Công văn Số: 803/BGDĐT-GDTrH V/v điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020(lần 2)

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 như sau:

 
Bình luận