Chưa up ảnh

Chi tiết tin tức

DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022 – 2023

(ENGLISH BELOW)

Kính thưa Quý vị đại biểu,

Thưa toàn thể các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ và các em học sinh yêu quý,
– Năm học 2022 – 2023 đã thực sự bắt đầu. Mặc dù thầy cô và các em học sinh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long đã có một mùa hè rực rỡ, sôi động và khởi động năm học trong tháng Tám sau ngày tựu trường, tuy nhiên, ngày khai giảng hôm nay vẫn là một ngày đặc biệt quan trọng và ý nghĩa.
– Bởi vì ngày hôm nay là ngày chính thức bắt đầu một năm học mới – năm học 2022 –   2023 của học sinh ở tất cả mọi vùng miền trên toàn đất nước Việt Nam.Ngày hôm nay cũng là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, thực hiện và đảm bảo quyền học tập của học sinh theo quy định của luật pháp.
– Quyền được học tập là một trong những quyền quan trọng nhất của mỗi con người. Chúng ta cần hiểu rõ rằng quyền học tập cũng chính là quyền được làm người, là quyền để mỗi con người trở nên được bình đẳng, tự do và có cơ hội để phát triển, để thực hiện trách nhiệm công dân một cách thiết thực và ý nghĩa nhất. 

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngân Hoa – Hiệu trưởng Nhà trường đọc diễn văn Khai giảng năm học mới 2022 – 2023

Chính vì thế, 4 trụ cột giáo dục của UNESCO được công bố năm 1996 là:
(1) Học để chung sống
(2) Học để biết
(3) Học để làm  
(4) Học để tồn tại
– Các Thầy Cô giáo và các em học sinh yêu quý, Từ những trụ cột giáo dục, triết lý giáo dục cốt lõi đó, chúng ta có thể xác định các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022 – 2023 trong cộng đồng giáo dục Victoria Thăng Long như sau:
(1) “Học để chung sống” là gì?
Đó là thầy cô, các em học học và các bậc cha mẹ cùng kiến tạo môi trường học tập nhân văn, thân thiện, vì giá trị con người.
– Với mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Nhà trường thì đó chính là sự cam kết tận tâm vì những giá trị nghề mà nhà trường đã lựa chọn và tôn vinh: Tri thức – Trách nhiêm – Yêu thương – Sáng tạo. Hết lòng vì học sinh, hiểu biết để yêu thương, không ngừng học tập để nâng cao chuyên môn chính là những cam kết quan trọng mà mỗi chúng ta cần thực hiện.
– Với các em học sinh của Trường Tiểu học và Trung học Victoria Thăng Long, cô mong muốn các em kính thầy, yêu bạn, tôn trọng sự khác biệt của bạn bè về hình thể, gia cảnh, cá tính.
– Cô mong rằng tình bạn đẹp, tình cảm thầy trò, cô trò chân thành là gia tài quý báu nhất mà các em có được dưới mái trường này.
(2) “Học để biết” là mục tiêu quan trọng mà Thầy Cô và học sinh Victoria Thăng Long đã luôn nỗ lực từ những ngày đầu tiên.
– Tri thức là sức mạnh. Việc học tập luôn là những thách thức, khó khăn và không kém phần gian khổ, nhưng niềm say mê học tập, sự nỗ lực của các Thầy Cô và học trò sẽ đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc thực sự trong quá trình chinh phục tri thức mỗi ngày.
– Vì thế, nhiệm vụ quan trọng của năm học 2022 – 2023 của cả Thầy Cô và học trò chính là nâng cao chất lượng dạy và học, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học để đảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục tốt hơn.
(3) Học để làm” cũng là một trụ cột quan trọng, quyết định giá trị thực sự của hoạt động học tập trong Nhà trường.
– Từ trụ cột này, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022 – 2023 chính là: Gắn quá trình học tập với các hoạt động thực tiễn nhiều hơn nữa. Đa dạng hóa các hình thức học tập: học ở trường, học ở nhà, học qua trải nghiệm, học từ các dự án học tập.
– Cần nỗ lực để mọi hình thức học tập thực sự hiệu quả và thiết thực không chỉ trong nhà trường mà trong các giai đoạn phát triển tiếp theo của học sinh. Đây cũng là một cam kết của đội ngũ giáo viên, nhân viên và lãnh đạo Nhà trường khi tổ chức mọi hoạt động học tập cho học sinh.
(4) “Học để tồn tại” là gì?
– Việc học tập là thiết yếu với mỗi thành viên trong cộng đồng để có thể sống, phát triển – tồn tại.
– Không có học tập, con người không thể khẳng định được mình và không có cơ hội trong xã hội, đặc biệt là một xã hội đang phát triển với tốc độ vũ bão như hiện nay. Nhưng việc được tiếp nhận một nền giáo dục tốt sẽ giúp cho mỗi con người tìm ra hướng đi đúng đắn nhất.
– HỌC TẬP KHÔNG CHỈ LÀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH. HỌC TẬP LÀ HÀNH TRÌNH LÂU DÀI ĐÒI HỎI THẦY CÔ, CHA MẸ CŨNG CẦN CỐ GẮNG KHÔNG NGỪNG.
– MỖI THẦY CÔ, MỖI BẬC CHA MẸ, TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA CON MÌNH, MỘT LẦN NỮA, TIẾP TỤC HỌC TẬP VÀ TRƯỞNG THÀNH.

– Kính thưa các bậc cha mẹ học sinh đáng kính,
Đại diện cho Nhà trường, cho tất cả giáo viên, nhân viên và các nhà sáng lập, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã có mặt trong buổi lễ khai giảng, đã đồng hành cùng Nhà trường trong suốt thời gian khó khăn vừa qua và trong những giai đoạn sắp tới.

– Sự thành công của mỗi học sinh cũng là sự thành công của Nhà trường và ngược lại. Một Nhà trường thực sự thành công và lớn mạnh cần đem lại cơ hội và sự phát triển cho nhiều học sinh, cần có đóng góp thực sự cho cộng đồng. Đó chính là cam kết của Nhà trường với các bậc cha mẹ học sinh.
– Các Thầy Cô giáo và các em học sinh yêu quý,
Với tất cả nỗ lực, trách nhiệm và yêu thương, chúng ta cùng thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022 – 2023.
– Xin chúc Thầy Cô và các em học sinh một năm học tràn đầy hứng khởi, đạt được những kết quả xứng đáng sau những nỗ lực thực sự. Chúc buổi lễ khai giảng của Nhà trường thành công tốt đẹp!

——————————————————————————————————-
– Ladies and Gentlemen,
Dear all teachers, parents, and students!
– The 2022-2023 school year has officially commenced. We already had a brilliant and vibrant summer and back-to-school day in August. Still, the opening ceremony today is a crucial and meaningful moment.
– Because today is the official start of a new school year 2022 – 2023 for students in all regions across Vietnam. It is the day in which our populace takes students to school, ensuring the right of students to study in accordance with the law.
– The right to study is one of the most important rights of every human being. We must understand this right as the right to be humans, to be equal and free, and to have the opportunity to develop and fulfill the civic responsibilities practically and meaningfully.

With such values in minds, in 1996, UNESCO establishes the four pillars of education as:
(1) Learn to live together
(2) Learn to know
(3) Learn to do
(4) Learn to be
– Dear Teachers and Students,
From those educational pillars and core philosophies, we can identify the key tasks of the 2022-2023 school year in the Victoria Thang Long community as follows:
(1) What is “learn to live together”?
It is us – teachers, students and parents, who together create a compassionate and friendly learning environment to ensure human values.
– To each personnel, teacher, and employee in our school, it is a dedicated commitment to the values ​​which the school has chosen and honored, which are Knowledge – Responsibility – Love – Creativity. Dedicating to students, giving love, and improving expertise are the important commitments that each of us needs to make.
– To the students, I would like you to respect your teachers, and love your friends. Kindly respect the differences between you and your friends in terms of appearances, family background and personalities.
– I hope that the beautiful friendship and the sincere love between teachers and students are the most valuable inheritance that you may have during your school life.
(2) “Learn to know” is an important goal that teachers and students of Victoria Thang Long have always strived for from the very first days.
– Knowledge is power. Learning is always challenging, difficult and arduous, but the passion for learning and sincere effort will bring true joy and happiness on the pathway to achieve knowledge.
– Therefore, the key task of this school year for both teachers and students is to constantly innovate teaching and learning methods to ensure and improve the quality and effectiveness of education.
(3) “Learn to do” is another important educational pillar, determining the true value of learning.
– Hence, one more objective of this school year is connecting in-class education to real life through diverse modes of learning – in-class, at home, through experience or projects.
– We should put effort in making every form of learning truly effective and practical, not only in the schooltime but in their later life. This is also a commitment of teachers, staff and school leaders when organizing all educational activities for students.
(4) What is “learn to be”?
– Learning is essential for one to survive, develop and live.
– Without learning, people cannot define themselves and have no opportunities in a rapidly developing society. But a good education will enable us to find the right direction forward.
– LEARNING IS NOT ONLY A MISSION FOR STUDENTS, BUT ALSO A LONG JOURNEY WHICH REQUIRES TEACHERS AND PARENTS’ NON-STOP EFFORT TO ACCOMMODATE OUR STUDENTS.
– EVERY TEACHER, PARENT WILL ALSO CONTINUE LEARNING AND MATURING THROUGH THIS JOURNEY.

– Dear Parents and Students,
On behalf of our school including founders, teachers, and staff, I would like to thank you for being here today, and for supporting us through the hard time so far and the upcoming years.
– The success of each student is also the success of the school and vice versa. A successful school provides opportunities and growth for many students and makes a real contribution to the community. That is also the school’s commitment to students’ parents.
– Dear Teachers and Students,
With all our efforts, responsibilities, and love, let’s carry out the key tasks of the 2022-2023 school year.
– I wish the teachers and students an amazing school year with worthy achievements. Wishing the opening ceremony today a great success!

 


 

Bình luận