Chưa up ảnh

Chi tiết tin tức

Ký kết nâng cấp với các nước phát triển: Phải chăng là trò bịp để tuyển sinh?

Mỗi nhà trường tự lựa chọn giải pháp để tiếp cận chuẩn đầu ra và cần có đầu tư cho việc xây dựng Chương trình Nhà trường cũng như hợp tác, liên kết quốc tế. Tuy nhiên, có một sự thực là: Không có trường học nào của các nước phát triển chuyển giao hoàn toàn chương trình hay các sản phẩm dạy học cho một trường ở Việt Nam được.
Xem thêm tại:
Bình luận