Chưa up ảnh

Chi tiết tin tức

TIẾT SINH HOẠT LỚP THÚ VỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 4V5

Các giờ sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm của Vicschool luôn được BGH Nhà trường định hướng nội dung để cùng hướng đến mục tiêu giáo dục phẩm chất, kỹ năng cho Vicsers. Bên cạnh đó, GVCN còn được chủ động xây dựng nội dung riêng, phù hợp với đặc điểm của từng lớp. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với tiết sinh hoạt lớp đầy thú vị của thầy và trò lớp 4V5 nhé!
Giờ sinh hoạt của lớp 4V5 được thầy Lê Mạnh Tú – GVCN thiết kế 3 phần với nhiều hoạt động bất ngờ và sôi nổi:
<img src="https://vicschool.edu.vn/wp-content/uploads/2023/10/1f4da.png" alt="

Bình luận