Chưa up ảnh

Chi tiết tin tức

DỰ ÁN TIẾNG ANH CLIMATE JUSTICE (VICSER’S VOICE 2021)

Chủ đề: “Công bằng khí hậu – Việc đề cập đến vấn đề bất bình đẳng có thể giúp giải quyết khủng hoảng khí hậu như thế nào?”

Mục đích:
– Là sân chơi thể hiện năng lực tiếng Anh của Vicsers dưới hình thức các bài luận và tranh biện, là cơ hội để học sinh Victoria Thăng Long nói lên tiếng nói của chính mình về vấn đề công bằng khí hậu.
– Góp phần hình thành, củng cố lối sống có trách nhiệm đối với xã hội và môi trường

Đối tượng tham gia: Học sinh Trường TH & THCS Victoria Thăng Long từ khối 4 đến khối 8.

Các phần thi:

Phần 1: Phần thi quay – dựng video
+ Nội dung: Chia sẻ một hoặc nhiều dự án mà Nhà trường đã thực hiện có liên quan đến chủ đề “Bền vững”.
+ Vòng trường:
– Các lớp làm video clip dự thi, có thể làm cá nhân hoặc theo nhóm
– Thời gian nộp: 15/10/2021
+ Vòng Quốc tế: Ban tổ chức cuộc thi của trường gửi bài dự thi trực tiếp cho TSL. Các video đạt giải sẽ được cử đại diện tham gia cuộc thi Quốc tế.

Phần 2: Phần thi Viết luận và tranh biện
+ Vòng trường Viết luận:
– Mỗi cá nhân học sinh nộp bài luận bằng tiếng Anh, có tiêu đề riêng bằng tiếng Anh, trong khuôn khổ chủ đề Climate Justice. Học sinh đã làm video vẫn có thể tham gia.
– Thời gian nộp: 29/10/2021
+ Vòng Quốc Tế Viết luận và Tranh biện:
– Đối tượng là những học sinh có bài viết luận chất lượng được Ban tổ chức chấm từ vòng Viết luận. Hình thức như vòng trường.
– Các mốc thời gian:
8/11 – 19/11/2021: Học sinh được giáo viên hướng dẫn để phát triển bài luận.
22/11/2021: Nộp bài cho Ban tổ chức trường duyệt.
29/11/2021: Nộp bài cho TSL để WWV duyệt trước khi nộp cho Ban tổ chức.
1/3/2022: Thông báo kết quả cuộc thi.
1/3/2022 – 17/6/2022: Tranh biện cấp độ quốc gia.
+ Vòng trường Tranh biện:
– Đối tượng: Học sinh có bài viết luận chất lượng được Ban tổ chức chấm từ vòng Viết luận. Học sinh được ghép nhóm và nhận huấn luyện viên.
– Tranh biện diễn ra vào ngày 31/12/2021.

Chúc các Vicsers tự tin toả sáng với thật nhiều bài luận giá trị, thể hiện quan điểm và tiếng nói của mình vào công cuộc giải quyết các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

Bình luận